VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 

Mgr. Kristýna Kinkalová

psychoterapeutka

Vzdělání:

Vystudovala jsem obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií (PVŠPS). Absolvovala jsem pětiletý psychoterapeutický výcvik, který je garantován PVŠPS a akreditován pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně (2 346 hodin). Jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii (czap.cz).

Dále jsem absolvovala množství kurzů: Psychosociální poradenství (50 hodin), Nová cesta k léčbě šikany (64 hodin), Práce s traumatem a krizová intervence (50 hodin), Základy koučování (50 hodin), Práce se stresem (17 hodin), Poruchy osobnosti a kognitivně behaviorální terapie (17 hodin), Transakční analýza (17 hodin), Tragická triáda logoterapie (17 hodin) a mnoho dalších. V oboru se i nadále vzdělávám.

Profesní zkušenosti:

Od roku 2012 jsem se věnovala především práci s uživateli návykových látek, v roce 2020 jsem se stala vedoucí Kontaktního centra Progressive. Na této pozici jsem působila do konce roku 2022. Od roku 2020 lektoruji sebezkušenostní a seberozvojové semináře na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Od roku 2021 provozuji soukromou praxi v oblasti psychoterapeutického poradenství. Od roku 2023 pracuji také jako skupinová terapeutka. 

Ve své praxi se zaměřuji na práci jak s dospělými, tak dospívajícími lidmi.

Pracuji pod pravidelnou supervizí u PhDr. Gabriely Langošové a Mgr. Jana Jakuba Zlámaného, Ph.D.


"Vycházím z předpokladu, že každý je odborníkem na svůj vlastní život. Pomáhám hledat cesty k objevení a posílení vlastní sebehodnoty a životní spokojenosti."