S čím Vám mohu pomoci?

Ve své psychoterapeutické praxi se potkávám s mnoha tématy, se kterými se na mě klientky a klienti obracejí: 

  • se seberozvojem, sebepoznáním a sebepřijetím
  • s řešením problémů v osobním v životě a ve vztazích
  • s náročnými životními situacemi a krizemi, s životními změnami
  • se zvládáním stresu
  • se situacemi, kdy se Vy osobně, nebo někdo z blízkých potýká se závislostí na návykových látkách
  • s řešením nepříjemných psychických stavů

                                                A dalšími tématy, která do terapie chcete přinést.